Làm thế nào để đổi giá trị mơ ước lấy quà?

Đăng nhập vào trung tâm tích điểm "Ngôi nhà lý tưởng" của Doo Prime, chọn món quà mong muốn và thông số kỹ thuật của nó, rồi nhấp vào "Đổi ngay".

liên kết: Trung tâm mua sắm điểm "Ngôi nhà lý tưởng" Doo Prime 

Chuyển đến trang đổi quà, bạn chỉ cần nhập địa chỉ giao hàng và kiểm tra quà tặng đã đổi, xác nhận rằng tất cả thông tin đều chính xác và nhấp vào "Xác nhận và gửi đơn hàng" để hoàn tất việc đổi quà. Nói chung, thời hạn giao hàng dự kiến là 15 ngày làm việc, trong trường hợp ngày lễ và ngày nghỉ, thời gian giao hàng cụ thể tùy thuộc vào hậu cần thực tế.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại