Làm thế nào để đăng ký và đăng nhập vào Doo Prime InTrade?

Nếu bạn không có tài khoản trong Trung tâm người dùng Doo Prime, vui lòng nhấp để mở ứng dụng — Doo Prime InTrade và nhấp vào "Đăng ký" ở cuối giao diện.

liên kết: Doo Prime InTrade

Sau đó nhập số điện thoại di động và địa chỉ email, sau đó nhấp vào Nhận mã xác minh để vượt qua xác minh email và điện thoại di động, sau đó nhấn Tiếp theo sau khi hoàn thành.

Sẽ có thông báo sau khi đăng ký xong, bạn có thể quay lại trang đăng nhập và đăng nhập lại để trải nghiệm Doo Prime InTrade.

Nếu bạn đã có tài khoản Trung tâm người dùng Doo Prime, bạn có thể làm theo hướng dẫn để đăng nhập qua email hoặc điện thoại di động (nhập cùng một email hoặc số điện thoại di động mà bạn thường sử dụng trong Trung tâm người dùng Doo Prime).

Sau đó, chọn tài khoản thực hoặc tài khoản demo tùy theo nhu cầu cá nhân của bạn, rồi nhấp vào "Tiếp theo" để giao dịch với Doo Prime InTrade.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại