Đòn bẩy cho vàng giao ngay và bạc giao ngay là gì?

Đối với vàng giao ngay, Doo Prime cung cấp cho khách hàng đòn bẩy lên tới 1000 lần và đòn bẩy đối với bạc giao ngay là một nửa đòn bẩy tài khoản. Ngay cả những nhà giao dịch có vốn nhỏ cũng có thể có nhiều cơ hội giao dịch hơn thông qua Doo Prime.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại