Khi nào thì lãi suất qua đêm được tính ở Châu Âu và Hoa Kỳ?

Thời gian tính phí hoán đổi cho cặp tiền tệ: 

  • thời gian hệ thống(GMT+3) 00:00 
  • Giờ Bắc Kinh (GMT +8) 05:00

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại