Dịch vụ PAMM Doo là gì?

Dịch vụ PAMM Doo Prime là giải pháp phần mềm có thể sao chép hoạt động giao dịch của tài khoản chính sang một hoặc nhiều tài khoản người theo dõi và tự động phân bổ lãi lỗ. Tài khoản chính sử dụng tiền cá nhân trong tài khoản PAMM được chỉ định và chiến lược giao dịch của tài khoản đó sẽ được sao chép sang tiền riêng của người theo dõi.

Người dùng có thể truy cập hiệu suất của tài khoản PAMM thông qua các công cụ phân tích nâng cao cung cấp thông tin ở định dạng số và đồ họa.

Có hai loại tài khoản PAMM dựa trên MT4 – PAMM STP và PAMM ECN:

Khoản tiền gửi tối thiểu cần thiết để trở thành tài khoản chính STP PAMM là 200 USD, trong khi số tiền gửi tối thiểu cần thiết để trở thành tài khoản chính PAMM ECN là 1.000 USD.

Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các dịch vụ PAMM của Doo.
Liên kết ở đây:https://dppamm.com/en

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại