Làm thế nào để kết nối tài khoản giao dịch Doo Prime qua FOLLOWME?

Sau khi khách hàng đăng nhập vào FOLLOWME, nhấp vào "Kết nối tài khoản" ở bên phải trang chủ và tìm Doo Prime trên trang kết nối tài khoản giao dịch.

Nhấp vào "Tài khoản hiện tại", tìm kiếm và nhấp vào máy chủ giao dịch "DooPrime-Live 2".

Nhập tài khoản và mật khẩu Doo Prime hiện có của bạn vào trang bật lên và nhấp vào nút "Kết nối".

Chỉ có thể kết nối cùng một tài khoản giao dịch MetaTrader 4 với cùng một tài khoản FOLLOWME. Sau khi kết nối thành công, bạn có thể nhấp vào "Hồ sơ" ở phía bên trái của trang chủ, và sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang hồ sơ của tài khoản FOLLOWME của bạn.

Trong "Tài khoản đang hoạt động" ở phía bên trái của trang, bạn có thể kiểm tra xem tài khoản Doo Prime của mình đã được kết nối thành công hay chưa.

Bạn cũng có thể kiểm tra xem tài khoản đã được kết nối thành công hay chưa trên trang chủ của trung tâm người dùng Doo Prime.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại