Khách hàng sẽ bị từ chối rút tiền chéo trong những trường hợp nào?

Để tránh rút tiền cho các mục đích như rửa tiền, Doo Prime có thể từ chối rút tiền từ những khách hàng có tỷ lệ tiền gửi cao hoặc những người chưa thực hiện giao dịch và sẽ không cung cấp cho họ tùy chọn rút tiền sau khi trả phí xử lý.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại