มีดอกเบี้ยข้ามคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ CFD หุ้นสหรัฐหรือไม่? วิธีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืน?

ดอกเบี้ยข้ามคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ CFD ในหุ้นสหรัฐจะคิดตาม 4 ต่อปีของมูลค่าสัญญาของสถานะที่ถือโดยลูกค้าจริง สูตรคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืนมีดังนี้

    • ขนาดล็อต * ขนาดสัญญา * ราคาตลาด * ดอกเบี้ยค้างคืนแบบ long หรือ short (4) * จำนวนวันซื้อขาย / 360 วัน

ตัวอย่าง:

ซื้อ CFD หุ้น Tesla 1 ล็อต ราคาตลาด 999 ดอลลาร์สหรัฐ ถือสถานะข้ามคืนเป็นเวลา 1 วัน ดอกเบี้ยข้ามคืนคือ 1.11 ดอลลาร์สหรัฐ วิธีการคำนวณมีดังนี้:

    • ขนาดล็อต (1) * ขนาดสัญญา (10) * ราคาตลาด (999) * ออเดอร์ long/short ดอกเบี้ยข้ามคืน (4 ) * วันซื้อขาย (1) / 360 วัน = 1.11

สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบข้อมูลดอกเบี้ยข้ามคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ CFD หุ้นสหรัฐเพิ่มเติมในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MetaTrder 4 หรือ Doo Prime - ดอกเบี้ยข้ามคืน

ลิงค์: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Doo Prime – ดอกเบี้ยข้ามคืน

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ