มีดอกเบี้ยค้างคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ CFD หุ้นฮ่องกงหรือไม่? วิธีการคำนวณดอกเบี้ยข้ามคืน?

ดอกเบี้ยข้ามคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ CFD หุ้นฮ่องกงจะคิดตาม 4 ต่อปีของมูลค่าสัญญาของสถานะที่ถือโดยลูกค้าจริง นั่นคือ สูตรการคำนวณมีดังนี้:

    • ขนาดล็อต * ขนาดสัญญา * ราคาตลาด * ดอกเบี้ยข้ามคืนแบบยาวหรือสั้น (4) * วันซื้อขาย / 360 วัน / อัตราแลกเปลี่ยน HKD/USD

ตัวอย่าง:
หากต้องการซื้อ CFD หุ้น Xiaomi Group จำนวน 1 ล็อตและถือสถานะข้ามคืน ดอกเบี้ยข้ามคืนคือ 0.26 ดอลลาร์สหรัฐ และวิธีการคำนวณมีดังนี้:

    • ขนาดล็อต (1) * ขนาดสัญญา (1,000) * ราคาตลาด (18.252) * ออเดอร์ long/short ดอกเบี้ยข้ามคืน (4) * วันซื้อขาย (1) / 360 วัน / อัตราแลกเปลี่ยน HKD/USD * (ใช้ 7.8 เป็นตัวอย่าง) = 0.26

(*หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่แสดงข้างต้นใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น การคำนวณจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และอาจแตกต่างไปจากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจริง)

สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบข้อมูลดอกเบี้ยข้ามคืนของผลิตภัณฑ์ CFD หุ้นฮ่องกงในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MetaTrder 4 หรือ Doo Prime - ดอกเบี้ยข้ามคืน

ลิงค์: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Doo Prime – ดอกเบี้ยข้ามคืน

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ