อัตราส่วนและลำดับของการบังคับชำระบัญชีคืออะไร?

สวัสดี อัตราส่วนการชำระบัญชีในระบบคือ 30 (ส่วนของผู้ถือหุ้น/มาร์จิ้นที่ใช้แล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30) คำสั่งตำแหน่งของคุณจะถูกชำระโดยค่าเริ่มต้นตามลำดับการสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดจนกว่าอัตราส่วนมาร์จิ้นจะกลับมาสูงกว่าอัตราส่วนการชำระบัญชี

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ