ภายใต้สถานการณ์ใดที่ลูกค้าจะถูกปฏิเสธการถอนเงินข้ามสกุลเงิน?

เพื่อหลีกเลี่ยงการถอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การฟอกเงิน Doo Prime อาจปฏิเสธที่จะถอนเงินจากลูกค้าที่มีเปอร์เซ็นต์เงินฝากสูงหรือยังไม่ได้ทำการซื้อขาย และจะไม่เสนอทางเลือกในการถอนเงินหลังจากชำระค่าธรรมเนียม

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ