โปรแกรม Doo Prime ปลอดดอกเบี้ยคืออะไร?


Doo Prime นำเสนอกิจกรรมที่ไม่มีดอกเบี้ย คุณสามารถลงทุนใน CFD โลหะมีค่า, คู่สกุลเงินหลัก, คู่สกุลเงินข้าม, CFD ดัชนีหุ้น และ CFD หุ้นสหรัฐผ่านบัญชีซื้อขาย ECN, STP และ CENT ที่มีอยู่โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยข้ามคืน

สินค้าปลอดดอกเบี้ย:  

ความหลากหลายของสินค้า   ก่อนซ่อม   ปรับ  
โลหะมีค่า (โลหะ)   พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน   ปลอดดอกเบี้ย  
CFD ดัชนีสปอต (CFD ดัชนีหุ้น)   พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน   ปลอดดอกเบี้ย  
CFD หุ้นสหรัฐฯ (CFD หุ้นสหรัฐฯ)   4% ปลอดดอกเบี้ย
คู่สกุลเงินหลัก (Forex Major) พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน ปลอดดอกเบี้ย
ฟอเร็กซ์ครอส พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน ปลอดดอกเบี้ย

ลดดอกเบี้ยข้ามคืน

พันธุ์ต่อไปนี้จะลดดอกเบี้ยข้ามคืน:

ความหลากหลายของสินค้า ลดอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน 10%-30%
ฟอเร็กซ์ไมเนอร์ พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน
CFD น้ำมันดิบ พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน
CFD หุ้นฮ่องกง (HK หุ้น CFD) พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน

พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน

พันธุ์ต่อไปนี้จะมีดอกเบี้ยข้ามคืน:

ความหลากหลายของสินค้า พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน
CFD ก๊าซธรรมชาติ พร้อมดอกเบี้ยค้างคืน

*สำหรับข้อกำหนดและรายละเอียดของกิจกรรม โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีพิเศษแบบ 1 ต่อ 1

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ