Tôi có thể tự mình gửi đơn xin rút tiền sau khi tài khoản phụ bị ràng buộc với PAMM không?

Các tài khoản phụ có thể rút tiền trong quá trình sao chép. Nếu có tài khoản phụ sinh lời trong quá trình giao dịch, hệ thống sẽ tự động chia lợi nhuận khi khách hàng rút tiền, theo tỷ lệ ăn chia của khách hàng. Nếu không có tỷ lệ cổ phiếu được thiết lập, sẽ không có chia sẻ lợi nhuận nào được thực hiện. Khách hàng lưu ý không nên rút hết tiền từ tài khoản phụ, vì sau khi rút hết tiền, cơ chế phân chia lợi nhuận sẽ được kích hoạt và có thể dẫn đến số dư tài khoản phụ sau khi phân chia lợi nhuận bị âm. 

Để đảm bảo việc trích chia lợi nhuận PAMM diễn ra bình thường, khách hàng nên chuyển số tiền vào ví giao dịch theo đợt, sau đó nộp đơn rút tiền. Ví dụ: khách hàng có thể chuyển 100 USD vào ví giao dịch trước và sau khi kích hoạt cơ chế chia sẻ lợi nhuận, số tiền còn lại có thể được chuyển vào ví giao dịch để rút tiền hoặc trực tiếp rút tiền từ tài khoản giao dịch. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại