Tại sao tài khoản phụ của PAMM lại tự động bị đăng xuất?

Nếu số tiền trong tài khoản phụ ít hơn 100 đô la Mỹ trong quá trình giao dịch, nó sẽ tự động rút từ PAMM, khách hàng cần chú ý đến số tiền trong tài khoản khi rút tiền. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại