Tiền gửi và rút tiền có bị hạn chế trong tài khoản chính PAMM không?

Tài khoản chính không yêu cầu tiền gửi và không thể rút tiền . Tiền trong tài khoản chính được tổng hợp dưới dạng tiền ảo từ tất cả các tài khoản phụ; ví dụ: nếu tài khoản phụ A gửi 1.000 USD và tài khoản phụ B gửi 2.000 USD thì tài khoản chính sẽ tạo ra 3.000 USD tiền ảo . quỹ . 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại