Làm thế nào để đăng ký tài khoản PAMM?

Nếu muốn đăng ký tài khoản PAMM , bạn có thể hỏi người quản lý dịch vụ khách hàng độc quyền, đồng thời giải thích rõ loại tài khoản, số tài khoản chính / tài khoản phụ /tài khoản tham gia, email địa chỉ, và tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận . 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại