Nếu một trong các tài khoản phụ của PAMM bị rút thì có ảnh hưởng đến các tài khoản phụ khác không?

Trong quá trình giao dịch, nếu một tiểu khoản thoát ra sẽ không ảnh hưởng đến các tiểu khoản khác, các tiểu khoản khác có thể thực hiện lệnh bình thường .  

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại