Các tính năng chính của Doo PAMM là gì?

a. Hợp tác đại lý
Hợp tác đại lý cho phép các đại lý kiếm thu nhập bằng cách thu hút chủ tài khoản người theo dõi mới vào tài khoản PAMM, đồng thời tăng lợi nhuận của Bậc thầy bằng cách tăng số lượng người theo dõi.

b. Phân tích nâng cao
Phân tích tài khoản PAMM nâng cao cho phép người dùng đánh giá toàn diện các giao dịch của Master từ nhiều góc độ khác nhau. Phân tích với việc kiểm tra chi tiết các thông số khác nhau thông qua biểu đồ có sẵn.

c. Thu thập dữ liệu theo thời gian thực
Nhờ cập nhật dữ liệu liên tục, giờ đây tất cả chủ tài khoản người theo dõi có thể theo dõi mức tăng trưởng lợi nhuận của tài khoản PAMM theo thời gian thực.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại