Làm thế nào để trở thành “bậc thầy” Doo PAMM?

Người dùng có thể đăng ký tài khoản đang hoạt động và chia sẻ chiến lược giao dịch thông qua các bước sau.

a. Đăng nhập và tạo tài khoản PAMM mới. Để biết chi tiết về việc tạo tài khoản, hãy xem "Cách mở tài khoản PAMM với Doo PAMM?".

b. Khi tài khoản PAMM mới được tạo thành công, người dùng sẽ thấy tài khoản đã tạo trong phần "Tài khoản đang hoạt động" của trang "Chính".

“Bậc thầy” với Doo PAMM

c. Nếu người dùng muốn tạo báo giá hoặc quản lý cài đặt của tài khoản Master, vui lòng nhấp vào tài khoản Master mong muốn trong danh sách tài khoản đang hoạt động để biết thêm chi tiết. Hệ thống sẽ tạo các biểu đồ hiển thị thu nhập, thu nhập trong ngày, vốn chủ sở hữu, báo giá, mức độ rủi ro, mức rút vốn tối đa, lợi nhuận và phân phối ròng cho tài khoản Chính đã chọn.

Biểu đồ tăng

d. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa các cài đặt liên quan.

Lưu các thiết lập

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại