Sự khác biệt giữa PAMM, MAM và LAMM là gì?

PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ phần trăm), MAM (Quản lý nhiều tài khoản) và LAMM (Mô-đun quản lý phân bổ lô) là các giải pháp đầu tư được sử dụng trong ngành tài chính để quản lý nhiều tài khoản giao dịch. Mặc dù có những điểm tương đồng nhưng cũng có những khác biệt rõ ràng:

PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ phần trăm)  Trong PAMM, nhà giao dịch quản lý một tài khoản có sự đóng góp của nhiều nhà đầu tư. Lợi nhuận và thua lỗ được phân phối theo tỷ lệ phần trăm của nhà đầu tư. 

 

 

MAM (Quản lý nhiều tài khoản)  MAM cho phép nhà giao dịch quản lý nhiều tài khoản dưới dạng một tài khoản chính. Tất cả các tài khoản được liên kết đều nhận được cùng một giao dịch vào cùng một thời điểm. 

 

 

LAMM (mô-đun quản lý phân bổ lô)  LAMM tương tự như PAMM nhưng phân bổ lãi và lỗ dựa trên quy mô lô của giao dịch thay vì tỷ lệ phần trăm. Nhà đầu tư có thể chọn kích thước lô ưa thích của họ. 

 

Nhìn chung, điểm khác biệt chính giữa các hệ thống này là cách chúng phân bổ lợi nhuận và thua lỗ cho nhà đầu tư. PAMM dựa trên phân bổ tỷ lệ phần trăm, MAM tập trung vào phân bổ lô, trong khi LAMM kết hợp các yếu tố của cả hai để cung cấp cho nhà đầu tư lựa chọn phân bổ lô đồng thời phân bổ kết quả phù hợp.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại