"Giới hạn rút tiền" trong Doo PAMM là gì?

Trong Doo PAMM, "Giới hạn rút vốn" là một tính năng an toàn cho phép các tài khoản chính đặt mức rút vốn tối đa cho tài khoản PAMM của họ. Nếu giới hạn này bị vi phạm, tiền của người theo dõi sẽ tự động bị rút khỏi tài khoản PAMM. Hoạt động này xảy ra trong lần "Rollover" tiếp theo và tiền sẽ được chuyển vào "Tài khoản đầu tư".

Người dùng có thể kiểm tra "Số tiền rút hiện tại" trên trang "Thống kê nâng cao" trong tài khoản PAMM của họ.

Giới hạn rút vốn

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại