Khách hàng có thể đăng nhập vào Doo PAMM thông qua ứng dụng khách không?

Khách hàng có thể tạo tài khoản phụ PAMM thông qua cổng thông tin khách hàng của chúng tôi.

Khi người dùng tạo tài khoản, sẽ có tùy chọn "tài khoản phụ" để họ tạo tài khoản PAMM.

Đăng nhập thông qua cổng thông tin khách hàng

Liên kết đến cổng thông tin khách hàng:https://user.dooprime.com/homehttps://my.dooprime.com/login .

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại