Làm thế nào để trở thành "tín đồ" của Doo PAMM?

Để trở thành chủ tài khoản người theo dõi, người dùng cần chấp nhận ưu đãi chính từ một trong các tài khoản PAMM của họ nếu họ có đủ tiền trong "Tài khoản khách hàng" của mình. Khi họ chấp nhận lời đề nghị, họ yêu cầu chuyển tiền từ "Tài khoản khách hàng" sang "Tài khoản người theo dõi".

Dưới đây là các bước để trở thành chủ tài khoản người theo dõi:

a. Đăng nhập vào trang web PAMM và nhấp vào "Tài khoản PAMM" trong menu chính để xem các tài khoản PAMM có sẵn (chỉ nhấp vào "Ưu đãi đang hoạt động" để xem danh sách các tài khoản PAMM có ưu đãi đang hoạt động):

Xếp hạng Tài khoản PAMM

b. Sắp xếp các tài khoản PAMM và tìm những tài khoản hấp dẫn nhất để tham gia.

c. Để xem chi tiết về tài khoản này, hãy nhấp vào "Tên PAMM".

d. Ở phía bên trái của biểu đồ, nhấp vào Tham gia.

Biểu đồ tăng người theo dõi

e. Trong bảng Báo giá, chọn Báo giá mong muốn và nhấp vào Thêm.

f. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu "Thông số báo giá".

g. Trong hộp Số tiền, nhập số tiền cho Phân bổ ban đầu. Giá trị được nhập phải lớn hơn hoặc bằng giá trị cho Phân bổ ban đầu.

h. Nếu cần, hãy chọn Ngày thực hiện (mặc định là ngày hiện tại).

Tạo ưu đãi dành cho người theo dõi

i. Đọc và chấp nhận tài liệu "Điều khoản dịch vụ tài khoản PAMM" và nhấp vào "Gửi yêu cầu". Yêu cầu sẽ được xử lý trong khoảng thời gian "thanh toán hiện tại".

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại