Xếp hạng Tài khoản PAMM là gì?

Xếp hạng Tài khoản PAMM liệt kê các tài khoản dựa trên hiệu suất giao dịch. Nó giúp đánh giá kết quả của Master, chọn tài khoản và phân bổ. Theo mặc định, báo giá đang hoạt động được hiển thị nhưng bạn có thể bỏ chọn "Chỉ hiển thị báo giá đang hoạt động" để xem tất cả tài khoản.

Tài khoản PAMM

Trong Xếp hạng chính, bạn sẽ tìm thấy các thông số sau:

 • Tài khoản: Tên tài khoản PAMM được sử dụng trong thông số báo giá.
 • Tổng tỷ suất lợi nhuận (%): Tỷ suất lợi nhuận hiện tại của tài khoản.
 • Daily Yield (%): Lợi nhuận của ngày hôm trước.
 • Số ngày kể từ khi mở tài khoản: Số ngày kể từ khi tài khoản được mở.
 • Tỷ lệ rút vốn tối đa (%): Khoản lỗ lịch sử tối đa tính theo phần trăm của tổng lợi nhuận.
 • ROR (Tỷ lệ hoàn vốn): Tỷ lệ số tiền thu được hoặc bị mất so với số tiền được phân phối.
 • Biểu đồ lợi nhuận: Một cái nhìn đồ họa về lợi nhuận tài khoản hiện tại.

Đối với xếp hạng người theo dõi TOP, có năm tham số:

 • Tài khoản: Tài khoản khách hàng của người theo dõi.
 • Quốc gia: Quốc gia cư trú của người theo dõi.
 • Ngày tham gia: Ngày người theo dõi tham gia ưu đãi.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận của người theo dõi từ báo giá.
 • Biểu đồ thu nhập: Hiển thị đồ họa các thay đổi về thu nhập.

Người dùng có thể mở rộng các hàng để xem tên tài khoản PAMM, báo giá và biểu đồ thu nhập chi tiết.

Để biết thêm thông tin và kết quả giao dịch về một bậc thầy, hãy nhấp vào tên PAMM của người đó để phân tích. Các thông số được chia thành năm nhóm: Chung, Cấp vốn, Giao dịch, Nâng cao, Đỉnh và Cài đặt. Người dùng có thể sắp xếp và áp dụng các bộ lọc trên bất kỳ cột nào.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập https://dppamm.com/en/howitworks/general/overview

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại