Làm thế nào để chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch?

Truy cập Trung tâm người dùng Doo Prime và nhấp vào "Chuyển" ở cột bên trái của trang chủ.

Doo Prime cung cấp hai phương thức chuyển khoản: "chuyển khoản nội bộ" và "chuyển khoản bên thứ ba".

1. Chuyển khoản nội bộ

Chọn tài khoản chuyển đi và tài khoản chuyển vào, nhập số tiền chuyển và cuối cùng nhấp vào "Xác nhận chuyển".

2. Chuyển khoản của bên thứ ba

Chọn tài khoản chuyển, nhập tài khoản chuyển và số tiền chuyển. Để xác minh bảo mật qua điện thoại di động hoặc email, hãy nhấp vào "Gửi mã xác minh" và nhập mã xác minh. Cuối cùng, nhấp vào Xác nhận chuyển khoản.

Sau khi hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được thông báo “Gửi thành công”.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại