"Walking with Love. Guan Ai Primary School" là gì?

Dự án "Đi bộ với tình yêu thương, chăm sóc cho các trường tiểu học" là một dự án giáo dục tình yêu thương do Doo Prime và Tổ chức Giáo dục Vân Nam đồng khởi xướng, nhằm cải thiện môi trường giảng dạy của các trường tiểu học ở các khu vực kinh tế kém phát triển. Tại đây, bạn có thể hỗ trợ sự phát triển của các trường học ở vùng sâu vùng xa bằng cách quyên góp giá trị ước mơ, và giúp những người khác thực hiện ước mơ của họ bằng một chút nỗ lực. Tất cả các giá trị mơ ước sẽ được quy đổi thành kinh phí tương ứng để sử dụng trực tiếp cho việc mua sắm thiết bị dạy học và cải thiện đời sống học sinh.

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại