Làm thế nào để trao tặng giá trị mơ ước trong "Trường Tiểu học Walking with Love. Care"?

hiện hữu Doo Prime - Trường tiểu học "Walking with Love. Care" Sau khi đăng nhập, ba tùy chọn quyên góp được cung cấp trong cột "Ngôi nhà mơ ước đang hoạt động" trên trang chủ: 100 giá trị ước mơ, 200 giá trị ước mơ hoặc 300 giá trị ước mơ, tượng trưng cho sự hỗ trợ cho các thiết bị và dụng cụ khác nhau trong trường, hãy chọn ước mơ mà bạn muốn. muốn quyên góp Sau đó nhấp vào "Hỗ trợ ngay bây giờ"; bạn cũng có thể nhập giá trị mơ ước của mình theo ý muốn, sau đó nhấp vào "Hỗ trợ" để gửi quyên góp. Sau khi hoàn thành, giá trị mơ ước do bạn và những vị khách khác quyên góp, cũng như tiến độ quyên góp của dự án có thể được hiển thị trong lưới màu đỏ bên phải. 

Bài viết này có giải quyết được câu hỏi của bạn không?

Trở lại