เหตุใดบัญชีย่อยของ PAMM จึงออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

หากจำนวนเงินในบัญชีย่อยน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการทำธุรกรรม เงิน จะถอนออกจาก PAMM โดยอัตโนมัติ ลูกค้าต้องใส่ใจกับ จำนวนเงินในบัญชีเมื่อถอนเงิน 

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ