จะมีข้อจำกัดในการทำธุรกรรมและการถอนเงินในบัญชีย่อย PAMM หรือไม่?

บัญชีย่อยไม่สามารถซื้อขายได้ แต่สามารถถอน ได้ บัญชีย่อยไม่มีอำนาจในการทำธุรกรรมในระหว่างกระบวนการคัดลอกและไม่สามารถทำธุรกรรมได้ บัญชีย่อยสามารถถอนเงินได้ในระหว่างกระบวนการคัดลอก และหากมีลูกค้าฝากในบัญชีย่อยที่ทำกำไรในระหว่างการทำธุรกรรม ระบบจะแบ่งปันโดยอัตโนมัติ กำไร. 

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ