หากบัญชีย่อยของ PAMM ถูกถอน จะส่งผลกระทบต่อบัญชีย่อยอื่น ๆ หรือไม่?

ในระหว่างการทำธุรกรรม หากบัญชีย่อยหนึ่งออกจากบัญชี จะไม่ส่งผลกระทบต่อบัญชีย่อยอื่นๆ และบัญชีย่อยอื่นๆ สามารถทำตามคำสั่ง ได้ ตามปกติ  

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ