• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ Doo Prime ปลอดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร?