• ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ Doo Prime ปลอดดอกเบี้ยเป็นอย่างไร?

    ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

    1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้มีผลผูกพันกับลูกค้า และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หลังจากที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญปลอดดอกเบี้ยและลดดอกเบี้ย ("แคมเปญ") โปรโมชั่นนี้จะใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับ…