จะฝากเข้าบัญชีจริงได้อย่างไร?

ก. เข้าสู่ระบบศูนย์ลูกค้าของคุณ
ลิงค์: ศูนย์ลูกค้า

ข. คลิก "กองทุน" และคลิก "การโอนเงิน"

c. เลือก "กระเป๋าเงิน" ที่คุณต้องการและบัญชีที่คุณต้องการโอนเงินไป

d. เลือกจำนวนเงินที่จะส่งต่อ

จ. คลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่อดูรายละเอียดการโอน ยืนยัน และส่งต่อต่อไป

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ