ในช่วงแคมเปญปลอดดอกเบี้ย Doo Prime ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สจะได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยข้ามคืนหรือไม่

ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2023 ค่าธรรมเนียมสัญญาของผลิตภัณฑ์ CFD ฟิวเจอร์ส Doo Prime จะถูกปรับดังนี้:

การปรับค่าธรรมเนียม CFD ฟิวเจอร์ส
ก่อนซ่อม ปรับ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ $15 (ต่อล็อต) ไม่มี
แลกเปลี่ยน ไม่มี มี

 

การแจ้งเตือน:

  1. หากข้อมูลข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โปรดอ้างอิงจากข้อมูลจริง
  2. ทั้งหมดข้างต้นเป็นเวลาแพลตฟอร์ม GMT+2 ซึ่งแตกต่างจากเวลาปักกิ่ง 6 ชั่วโมง

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ