“เดินด้วยรัก ประถม กวนอ้าย” คืออะไร?

โครงการ "เดินด้วยรัก ห่วงใยโรงเรียนประถมศึกษา" เป็นโครงการให้ความรู้เรื่องความรักซึ่งร่วมกันก่อตั้งโดย Doo Prime และมูลนิธิการศึกษายูนนาน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่นี่ คุณสามารถสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้ด้วยการบริจาคคุณค่าความฝัน และช่วยให้ผู้อื่นบรรลุความฝันของพวกเขาด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย ค่าความฝันทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้โดยตรงในการซื้ออุปกรณ์การสอนและการพัฒนาชีวิตนักศึกษา

บทความนี้แก้ไขคำถามของคุณหรือไม่?

กลับ